บทความเรื่องเกาะ

เกาะ (อังกฤษ: island)เป็นหลักดินที่โอบล้อมด้วยน้ำ มีขนาดเล็กกว่าทวีป บางทีอาจอยู่ในห้วงสมุทร สมุทร ทะเลสาบ หรือแม่น้ำ เกาะขนาดเล็กเรียกว่า เกาะเล็กเกาะน้อย (isle) ซึ่งรวมทั้งอะทอลล์ (atoll)หรือเกาะต้นปะการังวงแหวนรวมทั้ง เกาะปริ่มใจน้ำ (keyหรือcay)ที่เป็นเกาะขนาดเล็กโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นน้ำเกาะหลายเกาะที่อยู่รวมกันเป็นกรุ๊ปเรียกว่า กรุ๊ปเกาะ (archipelago)

บางทีอาจแบ่งเกาะได้เป็น3ชนิดใหญ่ๆเป็น เกาะขอบทวีป (continental island) เกาะแม่น้ำ (river island)รวมทั้ง เกาะภูเขาไฟ (volcanic island)นอกเหนือจากนั้นยังมีเกาะเทียม (artificial island)ที่ทำขึ้นโดยมนุษย์ต้องการอ้างอิง